Voor wie

De Idahoeve richt zich op langdurig psychiatrische patiënten en mensen met niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeluk).

 

Hier wonen en werken mensen die een stap willen zetten naar een meer zelfstandig leven.
 

Intake
Nieuwe cliënten krijgen een intake-gesprek met de coördinator van de Idahoeve. Daarin komen onderwerpen naar voren als: voldoende motivatie om te werken, omgaan met stilte, samenleven met andere bewoners, en het verbod op het gebruik van alcohol en drugs.

 

Kort en langer verblijf
De Idahoeve biedt de mogelijkheid voor verblijven voor korte en langere duur. Er zijn 26 appartementen en er is één logeerkamer. Daarnaast is er de mogelijkheid om als vrijwilliger overdag op het eiland te werken.