Foto van de maand 2014

 

                                                                                                                                                                                                                                         01 Gerrit       

 

 

Foto van de maand januari 2014 fotowerkgroep Idahoeve

Deze maand een prachtige foto van Idahoevebewoner Gerrit.

De Idahoeve op Tiengemeten heeft een kippenren waar het ras Lakenvelder wordt gehouden. Bewoner Gerrit (Eigenlijk heet hij Gerard, maar van kind af aan noemt iedereen hem Gerrit) maakt als deelgenoot binnen de fotowerkgroep op de Idahoeve regelmatig foto’s van dit erg mooie kippenras. Op de hoeve is ook een broedmachine waar eventueel bevruchte eieren mee uitgebroed kunnen worden, want de hennen van Lakenvelders staan er om bekend niet altijd goed voor hun eieren te zorgen. Daar wordt op de zorgboerderij zorgvuldig mee omgegaan. Het zijn erg vrolijke familiale vogels en het is altijd leuk om kontakt met de dieren te hebben. Dat doet de bewoners van de Idahoeve veel goed! De onbevruchte eieren van de kippen die erg smakelijk zijn, worden op de hoeve in de gezamelijke maaltijden verwerkt, net zoals ook de eigen groenten en kruiden die er worden gekweekt. Geweldig!
 


                                                                                                                                                                                                                                                                          02 Genja

 

 

Foto van de maand februari 2014 foto werkgroep Idahoeve

Met de bewoners van de Idahoeve wordt een paar keer per jaar een inspirerend uitstapje gemaakt. Daar wordt veel aandacht aan geschonken door de begeleiders. Veel bewoners hebben dit ook nodig om even uit de sleur te zijn. Het doet ze duidelijk veel goed. Een bewoner van de hoeve kan zich er vrijwillig voor aanmelden. Het aanbod in deze is zeer gevarieerd. Onlangs zijn ze naar de Apenheul geweest. Genja maakte er deze bijzondere foto van een Ringstaartmaki. Daarom is hij op de Idahoeve verkozen tot foto van de maand februari 2014. De deelnemers aan de fotowerkgroep zijn tegenwoordig zeer goed in staat om zelfstandig perfecte foto’s te maken dankzij de lessen die ze krijgen tijdens de foto workshops op de Idahoeve van Gerard en Willem. Soms gaan deze 2 Natuurmonumenten vrijwilligers met het uitstapje mee om extra ondersteuning te geven aan de groep.

 

                                                                                                                                                                                            03 Jos

 

Foto van de maand maart 2014 foto werkgroep Idahoeve

Een Witte Kwikstaart eet vooral insecten. Hij vangt ze vliegend of door ze rennend van de grond te pikken. De lange staart komt goed van pas bij deze capriolen, die zorgt namelijk voor evenwicht. Witte Kwikstaarten worden ook wel 'ploegendrijvertje' genoemd, omdat ze achter trekkers naar opgeploegde lekkernijen zoeken. Omdat ze ook graag tussen paarden, schapen en koeien naar insecten zoeken, is 'paardenwachtertje' ook een veelgebruikte naam voor dit kwieke vogeltje. Je kunt ze rond de Idahoeve overal aantreffen en op de meest onverwachte momenten.

De Witte Kwikstaart komt in geheel Europa voor in open gebieden. Ze broeden in kunstmatige holletjes in schuurtjes, hopen rommel en soms op ongebruikelijke plaatsen zoals een geparkeerde trekker. Dit gebeurt dus ook bij ons op Tiengemeten. Nauw verwant aan de Witte Kwikstaart is de Rouwkwikstaart. Dit vogeltje komt voor in Groot-Brittannië, Ierland en is zeldzaam langs de Noordzeekust van het vasteland. In het vroege voorjaar zijn ze in het kustgebied als doortrekker te zien. De Rouwkwikstaart heeft een zwarte rug, de Witte Kwikstaart een grijze.
 

                                                                                                                                                                                                                                      04 Richard

 

Foto van de maand april.

 

In het kader van de Nuclear Security Summit onlangs gehouden te Den Haag, was in de wateren rond Tiengemeten vanwege de noodzakelijke beveiliging in de regio, mijnenveger  Crocus van de Belgische marine paraat. En Richard van de Idahoeve zou Richard niet zijn om daar geen prachtige plaatjes van te schieten op het ¨moment supreme¨, toen het schip langs het eiland voer. Een paar dagen te voren had de wereldwijd bekende mijnenveger nog een bom onschadelijk gemaakt voor de Belgische kust. Op het topografische kaartje zie je dat Tiengemeten binnen de beveiligingszone lag tijdens dit evenement.

 

 

05 Ria

Foto van de maand mei.

 

Hoog water op en rond Tiengemeten.
Bij hoge rivierafvoer van zoet water wil het water op en rond Tiengemeten nog al eens stijgen. In de winterperiode gebeurt dit een paar keer op extreme wijze. Het mooie is dat het waterbouwkundige systeem van Tiengemeten daar tijdens de herinrichting van het eiland perfect op is afgestemd. Het eiland wordt nu officieel ook grotendeels als buitendijks gebied bestempeld en is tegenwoordig onderdeel van het Haringvliet watersysteem. Als je bedenkt dat de grasbanen op het eiland op 1.80 meter boven NAP liggen en de waterstand in de winter uiterst maximaal tot zo’n 1.75 komt in Haringvliet en Vuile Gat, is dat een waterbouwkundig hoogstandje, want de paden blijven vrijwel altijd droog. Daarnaast is direct achter de Vluchtheuvel op het eiland in het pad een verlaging gecreëerd, de zogenaamde ¨Overstort¨. Deze is op 1.12 meter aangelegd en inmiddels ingeklonken tot 1.10 meter boven NAP. Wanneer de waterstand in de omgeving van Tiengemeten stijgt tot boven dit punt, begint het water over te lopen over de rand van de ¨Overstort¨ en stroomt het Weelde gebied langzaam vol met water. Wat dit betreft is Weelde net een enorme badkuip. Het is een prachtig gezicht wanneer het water hier overstroomt. In Weelde wordt de waterstand op zo’n 60 tot 65cm gehouden. Dat is o.a. met het oog op de vogelnesten die anders weg zouden spoelen tijdens de broedtijd. Behalve dus in de winter. Dan kan het hele eiland behoorlijk blank staan. Alles kan vol met water lopen. Dit systeem wordt constant geëvalueerd op haar werking. Bij botulisme of andere problemen kan men het watersysteem schoon laten spoelen door een pompsysteem. In de zomer verdampt veel water in het Weelde gebied. Dan vallen grote stukken juist droog. Er is echter altijd voldoende water voor onder andere de vissen die in Weelde leven, want voor hen zijn diepere gedeelten uitgegraven die altijd vol water blijven. In de Wildernis daarentegen stroomt het water constant in en uit de kreek door de opening naar het Haringvliet met een verschil van gemiddeld 35 cm per etmaal, Mooi hè.