"Training “Voel je Vrij! Stoppen met Roken”

Stoppen met roken in de GGZ
Met subsidie van het Fonds Psychische gezondheid zijn er het afgelopen jaar enkele tientallen mensen opgeleid tot trainer leefstijlcoach/stoppen met roken binnen de GGZ. Vanuit de zorglijn Wonen heeft Jacqueline van Es de training gevolgd. Het unieke van de training is dat het de mogelijkheid biedt aan cliënten en werkers binnen de GGZ om gezamenlijk een training te volgen en te stoppen met roken! Als vervolg hierop is op 13 januari jongstleden op de Idahoeve met de training “Voel je Vrij! Stoppen met Roken” van start gegaan.  Van de 27 clienten hebben zich negen mensen aangemeld die enthousiast van start zijn gegaan. De cursus geeft informatie, maar biedt ook alternatieven voor het roken. Het vraagt een andere levensstijl. Meer informatie over de cursus: https://www.psychischegezondheid.nl/rookvrijeggz.
Je kan ook contact opnemen met Jacqueline van Es voor meer informatie.