Foto van de week 2013

 

 

 

Ook Genja heeft foto's van de Grote Zilverreigers op Tiengemeten kunnen maken.
Je ziet hier in een reeks hoe de vogels als groep soms plots in beweging komen.
Ze hebben er ook een houtje van, om groepsgewijs wandelend met elkaar vis en andere prooidieren een kreek in te jagen. Deze prooidieren kunnen dan geen kant meer op. Zo vangen ze gezamelijk een feestmaal. Ze doen dit ook wel samen met andere vogels zoals Aalscholvers.
Inmiddels zijn er  diverse reigerachtigen in de moeraszones aanwezig, zoals Blauwereigers, Purperreigers, Koereigers, Kleine en deze Grote Zilverreigers, Roerdompen en Kwaks.

Fotograaf: Genja

 

 

Afgelopen zomer heeft Ria een prachtige fotoserie gemaakt van de werkpaarden op het eiland. Het is haar specialiteit.
Sinds vorige week donderdag is er in de centrale gang van de Idahoeve wederom een nieuwe fotoexpositie te bezichtigen, vervaardigd door de deelnemers van de fotowerkgroep, waaronder ook een aantal van deze bijzonder mooie paardenfoto's.
De foto's zijn eventueel te koop voor bezoekers van de boerderij.
Fotografe: Ria

 

 

Als je op Tiengemeten woont, kan het tegenwoordig zo maar gebeuren dat je tegen een foeragerende Grote Zilverreiger aanloopt. Dit overkwam Richard van de fotowerkgroep. Gelukkig had hij zijn camera bij zich en heeft een hele serie mooie plaatjes van dit dier kunnen maken. In die periode waren juist voor Nederland zeldzaam grote groepen van deze bijzonder mooie reigerssoort op het eiland gesignaleerd. Toevallig was op dat moment ook Ruben Smit, de maker van die inmiddels bekende en geroemde bijzondere natuurfilm "De nieuwe wildernis" juist naar Tiengemeten gekomen om natuuropnamen te maken voor een nieuw project en heeft ook schitterende beelden weten te maken van deze zelfde dieren, net zoals dus onze eigen Richard. Voor meer info over Grote Zilverreigers zie  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_zilverreiger
 

 

 

 

Het natuurspeelterrein op Tiengemeten is inmiddels enorm populair en landelijk bekend. Het trekt duizenden bezoekers. Ten tijde van de aanleg van het gebied, zijn er verschillende film en fotoreportages gemaakt, waaronder ook door onze eigen Tom van de Idahoeve. Je ziet hier het brengen van de stenen die in het terrein zijn gebruikt. Fotograaf Tom. Week 42
 

 

 

 

 

Tiengemeten staat bekend om zijn vaak zeer bijzondere en erg mooie luchtschakeringen. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat we in de overgangszone leven van zout naar zoet water. Ook zijn er bij ons vrij regelmatig zeer krachtige regenbogen te zien. De vogels schijnen er ook op te reageren. Door de lichtval loopt de boog altijd van Willemstad naar Zuid Beijerland. Het is dan inderdaad net of er een enorme pot met goud in de Hoeksche waard op ons wacht. Een bijzondere ervaring. Fotograaf: Genja. Week 41
 

 

 

Een lakenvelder is een kippenras. De naam is gebaseerd op de tekening van het verenkleed, het is als of er een wit laken over het dier heen ligt. Deze tekening is ook te vinden bij andere dieren zoals koeien en muizen. De lakenvelder valt onder het lichte landhoentype en valt als nut-ras onder de leg- en sierrassen. Het dier is als grote hoender en als kriel te vinden. Fotograaf: Gerrit

 

                                                                                              

 

 Twee foto's van Richard. Hij liep aan de achterzijde van de Idahoeve deze zomer spontaan tegen een jonge mol aan. Hij heeft behoorlijk wat foto's van het dier gemaakt. Mollen komen veelvuldig voor op Tiengemeten. Voor meer info zie de pagina   http://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_%28dier%29 

 

 

Op deze foto zie je een Kokmeeuw op de veerstoep van Tiengemeten. De foto is begin deze zomer gemaakt door Jolanda. In de zomerperiode hebben deze vogels de zo karakteristieke zwarte kap. In de winter zijn Kokmeeuwen echter volledig wit, wat ze een sprookjesachtige schoonheid geeft. Je ziet ze dan bij ons o.a. in dicht bij elkaar wervelende groepen boven het water (als het niet bevroren is) bijvoorbeeld in de Tiendgorzen op jacht naar voedsel. Dat is heel bijzonder om te zien wanneer ze volledig wit zijn. Voor uitgebreide info zie de pagina   http://nl.wikipedia.org/wiki/Kokmeeuw
 
De veerstoep op Tiengemeten is aangelegd in het begin van de zeventiger jaren, rond de tijd van de afsluiting van het Haringvliet.

 

 

 

\

Dominik maakte deze foto van de Rode Ibissen in diergaarde Blijdorp tijdens ons uitstapje van 13 juni jongstleden. Bij ons op Tiengemeten zijn regelmatig 2 Ibissoorten in het wild te bewonderen. De Heilige Ibis en de Zwarte Ibis. Ze leven graag samen met Lepelaars. Deze dieren maken hun nesten graag in gemeenschappelijke kolonies. In diergaarde Blijdorp kun je dit aanschouwen in de kooi van het Zuid Hollands Landschap. Daar broeden er Zwarte Ibissen samen met Lepelaars. Rode Ibissen leven in de buurt van de evenaar, waar het erg warm is. Vandaar de rode kleur.   

 

 

Richard doet veel verschillende dingen en helpt sinds kort mee bij de veerdienst Tiengemeten. De vloot omvat 3 schepen. Te weten de Eendracht 1, de Heicondias en de grote oude Rijnpont de St. Antonius. Om de 4 jaar is er een keuring van deze schepen. Dit jaar krijgt de St. Antonius daarvoor een onderhoudsbeurt. Hij wordt dan helemaal nagezien en opnieuw in de lak gezet. Dit gebeurt bij een bevriende scheepsbouwer in Bolnes. Richard is mee geweest tijdens het wegbrengen van het schip. Dit is altijd een hele happening. Richard heeft onderweg allerlei foto's gemaakt, wat erg mooi materiaal heeft opgeleverd voor het archief. Op de hier getoonde foto (zeer verwant aan de foto van het boekje "Over het Vuile Gat" van Ton van der Graaf) vaart de Antonius de ingang van de werkhaven bij Bolnes binnen, alwaar het dan in het dok komt te liggen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor meer informatie over de schepen van de veerdienst zie : www.veerdiensttiengemeten.nl
week 23 fotograaf: Richard

 

 

Hier is nog een toetje, want tijdens de tocht naar Bolnes kwam de St.Antonius langs Dordrecht en vaarde langszij het activiteitenschip "De Ark van Noach", waar Richard ook een aantal foto's van heeft gemaakt. Voor meer info zie :  www.arkvannoach.com/informatie/over-de-ark/

week 23 fotograaf: Richard

 

In het bezoekerscentrum op Tiengemeten worden de decoraties verzorgd door een specialist op dit gebied, Guido Rottiers uit België. Ieder jaargetijde worden deze decoraties vernieuwd. Guido is bloemist van zijn vak en al jaren lang 1 van de vrijwilligers binnen het team van Natuurmonumenten op het eiland. Tevens is hij ook begeleider en animator tijdens de kinderfeestjes. Dit doet hij altijd met veel expressie en veel humor. Brengt meestal zijn gitaar mee en zingt dan liedjes met de kinderen. Succes kon natuurlijk niet uitblijven. Het is nu een regionaal bekende activiteit. Ze timmeren dan ook vogelhuisjes met elkaar welke de kinderen mee naar huis mogen nemen en eten o.a. gezellig broodjes warme worstjes, zakjes chips en snoep. Het is samen met de andere begeleiders altijd een erg leuk gebeuren.

week 22 Fotograaf: Tom

 

 

Het betreft een foto die spontaan gemaakt is door Jolanda. (Ze heeft een hele serie gemaakt.) Zij woont sinds kort op de hoeve en is nieuw in de fotowerkgroep. Op de foto zie je 1 van Piet's werkpaarden die deel uitmaakt van een grote groep, die buitendijks in de omgeving van de Idahoeve en het Noordpoldertje o.a. de begrazing van het perceel verzorgen. De dieren kwamen met z'n allen belangstellend kijken toen er 2 werkpaarden uit de andere weide in de aanhanger werden geladen. Ze hebben een enorm groepsgevoel. Het zijn zeer sociale dieren. Voor meer informatie betreffende het gedrag en de taal die paarden onder elkaar spreken zie de website : www.paardenliegenniet.nl 

week 21 Fotograaf: Jolanda

 

Onze illustere duo, de pony's.

week 20 Fotograaf: Gerrit

 

Een tijdje terug kwam cliënten begeleider Theo heel enthousiast met een jonge Bruine Kikker de ruimte van de fotowerkgroep binnen lopen. Idahoeve bewoner Hans heeft meteen foto's van het dier gemaakt. Het beestje was springlevend. Er leven op Tiengemeten tegenwoordig allerlei verschillende soorten amfibieën. Vanwege het ecologisch beheer nu zelfs ook de super grote Meerkikker. Je kunt ze horen roepen vanuit de moeraszones op het eiland. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. In Nederland komen in totaal 16 soorten amfibieën voor, waaronder 7 soorten kikkers. Tiengemeten speelt wat dit betreft een erg belangrijke rol binnen de Ecologische Hoofd Structuur van Nederland. Voor meer informatie zie de amfibie pagina van de Ravon, website  http://www.ravon.nl/Default.aspx?tabid=116  Rond de Idahoeve barst het van het nieuwe leven. 

 

 

Het betreft een foto gemaakt door Tom. Je ziet hier een Schotse Hooglander moeder met haar kalf die samen wat aan het stoeien zijn. Tom houdt erg van de Hooglanders. Hij maakt geregeld foto's van de kudde die op het eiland wordt ingezet voor jaar-rond begrazing. De begrazing zorgt o.a. voor een grotere biodiversiteit in de flora. De dieren zijn wintervast en kunnen dus het gehele jaar buiten blijven. Ons klimaat is eigenlijk iets te warm voor ze. Daarom zie je ze in de zomer vaak in het water staan op zoek naar verkoeling. De basiskudde op Tiengemeten betrof ongeveer 90 dieren afkomstig van de Veluwezoom. Inmiddels zitten we al een tijdje aan het maximale aantal van rond de 250 dieren. Meer kan het eiland ecologisch niet hebben. Zo snel kan het dus gaan met de ontwikkeling van een Hooglanderkudde. Er worden daarom vanaf Tiengemeten nu regelmatig dieren afgevoerd naar andere natuurgebieden in Nederland.  Week
Week 18 Fotograaf: Tom

 

 

 

Het betreft een foto gemaakt door Richard op het bedrijf van Piet Holster. Piet is natuurlijk een vrij bekende boer in de regio van de Hoeksche Waard. Met zijn bedrijf "de Hitsaert" verzorgt hij tal van werkzaamheden in den lande, voornamelijk met schapen, koeien en paarden. Piet is zeer gespecialiseerd. Zie voor meer informatie in deze, de website van "de Hitsaert".   www.dehitsaert.nl    Piet is vaak op Tiengemeten te vinden. Hij verzorgt er o.a. de huifkartochten die op klassieke wijze getrokken worden door echte Zeeuws Belgische werkpaarden en tal van andere werkzaamheden. Zo is er ook een samenwerking ontstaan met zorgboerderij de Idahoeve. De bewoners van de hoeve hebben namelijk de mogelijkheid om bij Piet wekelijks op zijn bedrijf in Zuid-Beijerland te komen helpen als ze dat leuk vinden. Daar zijn goede afspraken over gemaakt. De bewoners die deelnemen aan deze activiteit zijn daar erg opgetogen over. Zo ook Richard die een mooie fotoreeks gemaakt heeft op het bedrijf van Piet. Op de foto zie je de schapenstal van "de Hitsaert".

 

 

Deze keer een foto van Ria, die een jonge Haas kon fotograferen die op het erf van de Idahoeve gevonden was. Tiengemeten stond altijd al bekend om haar goede Hazenstand. Vroeger werd er regelmatig op deze dieren gejaagd. Hazen zijn er momenteel nog steeds. Ze hebben zich echter wel wat aan moeten passen aan de nieuwe landschappelijke inrichting van het eiland, maar dat gaat goed. Ze zwerven o.a. vaak rond op de dijk rond de Idahoeve. Omdat het met de natuurontwikkeling op Tiengemeten met rasse schreden vooruit gaat, gebeurt het steeds vaker dat de bewoners op de hoeve rechtstreeks in contact komen met allerlei vrij bijzondere dieren, zoals bijvoorbeeld Hermelijnen (je ziet ze regelmatig achter de Idahoeve het pad oversteken), diverse en vrij aparte muizensoorten, heel veel verschillende vogels (bedenk dat alleen al alle roofvogelsoorten van Nederland bij ons voorkomen), tevens allerlei kikker en paddensoorten enzovoort enzovoort en er is al een tijdje ook een Bever op het eiland. Tiengemeten staat op dit moment op de 3e plaats qua wildste natuur in Nederland, na de Oostvaardersplassen in Flevoland(1) en de Ooipolder bij Nijmegen(2). 

 

Week 16

 

 

 

Je ziet hier een voertuig genaamd "De Gator". Hij heeft 6 wielen en wordt voornamelijk door de boswachters Eduard en Arjan gebruikt, maar ook diverse NM vrijwilligers mogen er graag in rijden. Je kunt met dit vervoermiddel letterlijk in alle hoeken en gaten van het eiland komen, wat voor andere voertuigen vrijwel onmogelijk zou zijn. Het modderige aanzicht is typisch Tiengemeten cultuur. De foto is op een vrij bijzondere cultuurhistorische Tiengemeten plek gemaakt. Het plein voor het tegenwoordige bezoekerscentrum dichtbij de haven. Hier heeft zich in het verleden erg veel afgespeeld.  Fotograaf: Tom. Week 15  Fotograaf Tom. Week15 
FotoFotograaf Tom. Week15 
Fotogra  Fotograaf Tom. Week15 

De oude haven gelegen aan de achterzijde van de Idahoeve, is een geliefd object voor 

beginnende deelnemers van de fotowerkgroep om een eerste landschappelijke foto te maken. Zo ook heeft Mohamed nu zijn begin gemaakt binnen de fotowerkgroep. Vanwege het goede resultaat van zijn eerste foto is dit plaatje verkozen tot foto van de week. week14

 

 

 

Richard woont al een tijd op de hoeve en is sinds deze week voor het eerst deelgenoot geweest binnen de fotowerkgroep. Deelnemers kunnen altijd een leencamera krijgen, maar Richard heeft er zelf een kwaliteitscamera voor aangeschaft. Het ging allemaal heel spontaan en Richard blijkt erg leergierig. Hij was überhaupt heel gelukkig met het feit dat hij mee mocht doen met de fotowerkgroep. Hij heeft meteen deze erg leuke foto gemaakt van personeelslid Helene in de kas van de Idahoeve. Vandaar dat deze foto door een ieder tot de foto van de week verkozen werd voor deze week.  Week 13

 

 

Hier zie je 1 van de vele nieuwe (of soms omgebouwde) vaartuigen die regelmatig op het Vuile Gat (welke lang geleden als test zone is aangewezen door het rijk) worden getest. Veel bewoners van de Idahoeve zien dit dagelijks voor hun raam passeren. Het spreekt erg tot de verbeelding. Het is leuk om erbij te vermelden dat Huib Bijl, de pontbaas van Tiengemeten, sinds hij zijn Heicondias schip erbij heeft om excursies mee te kunnen varen, regelmatig gevraagd wordt om personeel en proviand aan boord van deze vaartuigen te brengen (als een echte Parlevinker), net zoals zijn vader vroeger in Rotterdam deed. De foto is gemaakt door Ria vanuit haar woonkamer. week 12

 

 

Op deze foto is Gerard Beulink (begeleider van de fotowerkgroep) in de oude paardenstal van de boerderij bezig om de onlangs opnieuw vormgegeven foto expositie in de gang van de Idahoeve gereed te maken. (Op de achtergrond zie je de oorspronkelijke voederbakken voor de paarden van weleer.) Deze expositie wordt ieder half jaar "ververst" met nieuw materiaal geschoten door de bewoners van de zorgboerderij. De foto's zijn eventueel ingelijst te koop voor bezoekers van de Idahoeve.     

Fotograaf: Arie. week10

 

Filmmaakster Digna Sinke had, toen ze op Tiengemeten haar documentaires over de omvorming van het van oorsprong boereneiland naar natuurontwikkelingsgebied aan het maken was, zo'n 6 verschillende vaste camerapunten in de topografie van het eiland met paaltjes aangegeven, vanwaar zij op de centimeter nauwkeurig telkens haar camera's positioneerde, om de inmiddels beroemde opnames te maken. Daardoor kon ze van
moment tot moment de veranderingen in het landschap van Tiengemeten tijdens dit omvormingsproces fenomenaal duidelijk opnemen en later weergeven in haar films.
1 van deze vaste camerapunten was gelegen direct naast  het Sluiswachtershuisje. Kunstenaar Tom, bewoner op de Idahoeve heeft precies op dit punt onlangs een mystieke foto geschoten zonder dat hij hiervan op de hoogte was. (Deze plek werd door de
oorspronkelijke Tiengemeteners "De Beer" genoemd vanwege het sluisje.)  

Fotograaf: Tom   

 

 

Dit is de eerste foto van de week die ingelijst geëxposeerd gaat worden in de zorgboerderij op een speciaal daarvoor aangepast antiek fototoestel statief. Deze is erg mooi gerestaureerd in de werkschuur door de jongens van de Idahoeve. Het verrijkt het functioneren van de fotowerkgroep. Zo wordt er momenteel aan meer ideeën gewerkt. De foto is onderdeel van de onlangs nieuw vormgegeven fotoexpositie die in de gang van de Idahoeve te aanschouwen is. 
Fotograaf: Jos week 08 
 

 

Dit is een afbeelding van de achterzijde van de Idahoeve. Op de voorgrond zie je de bibliotheekruimte van de boerderij waar de fotoworkshop voor de bewoners altijd gehouden wordt. Het is leuk om te vertellen dat precies op dit plekje in de schuur vroeger kunstenaar Jan Roedoe uit Stad aan het Haringvliet soms op de grond sliep in zijn slaapzak, toen de boerderij in bouwvallige staat verkeerde en het dak alleen een geraamte was. Jan kwam veel op het eiland om schilderkunst workshops te geven aan leerlingen in de omgeving van de Idahoeve vanwege de bijzondere lichtval op het eiland 

Fotografe: Ria Week 07

 

Hier is 1 van de begeleiders bezig in de vernieuwde hoek met de afkortzaag.

Deze hoek is een onderdeel van onze houtprojectschuur.

Fotograaf: Anildo week 06

 

Tom woont op de Idahoeve en werkt als gastheer in het landbouwmuseum op Tiengemeten. Hij maakt regelmatig prachtige foto's van de bijzondere collectie die het museum rijk is. Het heeft vele jaren gekost om deze landbouw apparatuur en gereedschappen bij elkaar te brengen en te restaureren waar dat nodig was. 

Fotograaf: Tom Week 05 2013

 

Ria heeft al vaker mooie foto's van paarden gemaakt. Op deze foto een echt klassiek Zeeuws trekpaard van boer Piet Holster. Ze worden in de huidige tijd o.a. ingezet bij het beheren en bewerken van het land in de Oude Polder in de oorspronkelijk ambachtelijke stijl van de vroegere boerenwereld op Tiengemeten, maar ook tijdens rondritten voor het publiek trekken zij de kar. Fotografe: Ria

Week 04 2013

 

Op de foto kun je goed het klinkerpad naar de Idahoeve zien ondanks de sneeuw. Dit pad is 1 van de weinige bestratingen op Tiengemeten die nog in originele staat verkeert. Zeker nog vanuit de tijd dat Schil de Vos op de hoeve woonde.  Fotograaf: Anildo

Week 03 2013

 

Aparte vogels hebben we hier op Tiengemeten. Weet iemand waar de jongedame zich bevind? Fotograaf: Sjon

Week 02 2013

 

Het nieuwe jaar in met sjaal en bling. Fotograaf: Arie

Week 01 2013

 

 

(Deze foto's zijn gemaakt door bewoners van de Idahoeve. Wekelijks volgen zij werkgroepen fotografie. De beeldrechten behoren toe aan elke afzonderlijke fotograaf.)