Gebarsten stilte, een bijzonder project

  

Onlangs is een de themaweek wordt 'Gebarsten stilte' gehouden. Een groot succes. De week is geëindigd met het onthullen van het zelf gemaakte kunstwerk hierboven en de uitvoering van de voorstelling 'Gebarsten Stilte' door Pete Pronk en Fred Tuinder (met regie van Gienke Deuten). Hieronder uitleg over dit bijzondere project.

 

Inleiding

Het is de herfstperiode waarin de natuur zich terug trekt, het kouder wordt, donker en stiller om ons heen. Mensen trekken zich wat terug in hun huizen en in zichzelf. Een themaweek rond “Gebarsten Stilte ” geeft de mogelijkheid en ruimte aan de mensen voor wie we werken om gedurende de week creatief bezig te zijn rond dit thema en vorm te geven aan wat in leeft. We gaan vanuit de stilte van de herfst ‘op reis’ met klank, kleur, beelden, verhaal en beweging om ons te bezinnen en uiting en vorm te geven aan dat wat in ons leeft.

 
Achtergrond
Psychiatrisch patiënten hebben voortdurend te maken met de grenzen die hun aandoening aan hen stelt. Hun situatie maakt dat zij letterlijk veel in hun hoofd verkeren. Het is vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij anderen. In onze samenleving, die zich kenmerkt door gebrek aan tijd en waar mondelinge en schriftelijke vaardigheden de voornaamste communicatievorm zijn, worden zij weinig gehoord. Hun sociale leefwereld is vaak klein. Bovendien worden zij geconfronteerd met een stigma. Het resultaat is dat zij vaak nog maar toegang tot een mager pallet aan uitingsvormen.

 

Doel van het project
Psychiatrisch patiënten een stem/platform geven. Dit doen we door een langere periode stil te staan bij een thema (vanuit de zingeving), en door samen met cliënten te werken met verschillende kunstzinnige/lichaamsgerichte werkvormen rond dit thema. We doen een beroep op mensen via met name creatieve werkvormen (ipv cognitieve). Dit zet hen in hun kracht en geeft hen de mogelijkheid een deel van zichzelf naar buiten te brengen.

Onderliggend doel is mensen rondom de bewoners inzicht te geven in wie zij (bewoners) zijn op een positieve manier.

 

Onderdelen

Deze week dagelijks terugkerend thema in dagopening en workshops waarin “gebarsten stilte” op verschillende creatieve wijzen wordt verkend en geuit. Met als afsluiting een passend toneelstuk van professioneel verhalenverteller Pete Pronk.

Ideeën:

  • werken aan een kunstwerk als rode draad door de week (en dat we officieel kunnen openen, waardoor we de stem van mensen breder in de pr kunnen zetten)
  • stiltewandeling in de avond
  • djembé
  • fotografie
  • ‘Klankschaal’ moment dagelijks bij dagopening
  • Verhalen van stilte: gebarsten kruik, graankorrel
  • Oefenen (adem,stem, beweging)..wat in stilte wordt geboren
  • Woorden vinden…gedichten, haiku, elfjes?