Locatie Dorzigt in gebruik genomen

In maart is de locatie Dorpzigt officieel geopend. Als vervolg op de Idahoeve kunnen mensen in Dorpzigt zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. In juni volgt een officiele opening, gecombineerd met een open dag.